WEB DESIGN COMPANY

hamburger
Cá nhân
100,000
đ/tháng
1000MB
Dung lượng
20GB
Băng thông
5
địa chỉ email
2
Sub domain
Unlimit
Park domain
1
FTP Account
2
My SQL
Đặt mua
Doanh nghiệp 1
200,000
đ/tháng
2000MB
Dung lượng
40GB
Băng thông
10
địa chỉ email
5
Sub domain
Unlimit
Park domain
2
FTP Account
5
My SQL
Đặt mua
Doanh nghiệp 2
300,000
đ/tháng
3000MB
Dung lượng
60GB
Băng thông
15
địa chỉ email
10
Sub domain
Unlimit
Park domain
5
FTP Account
10
My SQL
Đặt mua
Doanh nghiệp 3
400,000
đ/tháng
4000MB
Dung lượng
80GB
Băng thông
20
địa chỉ email
20
Sub domain
Unlimit
Park domain
5
FTP Account
15
My SQL
Đặt mua
Doanh nghiệp 4
500,000
đ/tháng
6000MB
Dung lượng
120GB
Băng thông
20
địa chỉ email
40
Sub domain
Unlimit
Park domain
10
FTP Account
20
My SQL
Đặt mua
TMĐT
600,000
đ/tháng
8000MB
Dung lượng
200GB
Băng thông
25
địa chỉ email
40
Sub domain
Unlimit
Park domain
20
FTP Account
30
My SQL
Đặt mua

Thông tin đặt hàng

captcha
0936.311.383